עריכת מאמר חקר

הרצל ובלפור חקק

נכתב ע"י הרצל ובלפור חקק

עריכת מאמר חקר
עריכת מאמר חקר

עריכת תוכן של מאמר חקר מחייבת את העורך להתמצא באופייה של עבודת חקר ושל מאמר חקר.

לך כעורך יש מחויבות בזמן העריכה גם לעקוב ולוודא שהכותב ממלא את המחויבות של מאמר חקר.

אדם שכותב מאמר חקר צריך להפגין כישורי למידה ומיומנות בכתיבת חקר. העבודה צריכה לשקף את יכולת הסיכום והאינטגרציה של מספר רב של מקורות ומחקרים שהוא התמודד איתם.

עליך כעורך לבדוק שהכותב מציג את שיטות המחקר שלו, לבחון אם הם עומדים בקריטריונים (תבחינים) של אישוש/ חיזוק/ הפרכה.

עליך לבחון אם המסקנות בעבודת החקר אכן נגזרות מן השיטה שהציג הכותב ומן הנתונים בעבודה. יש לבחון את ההשערות שהוצגו, את סדר הצגת הדברים ואת הנאמנות לכלי החקר שהוצגו.

כעורך עליך לבחון שהכותב נשען על מחקרים עיוניים ומחקרים אמפיריים. המחקר העיוני נעשה באמצעות מאמרים, ספרים, אינטרנט, ארכיונים, סרטים, עיתונים ומסמכים. השאלות המחקריות נסמכות לא על תצפיות אלא על התיעוד מן המקורות.

הכותב צריך שליטה במקורות שהוא מציג ולהראות את היחסים בין המקורות השונים.

המחקר האמפירי בעבודה אמור להציג תופעות הניתנות לצפייה ולתיעוד. יש לבחון את הנתונים שנאספו, הריאיונות, התצפיות והסקרים.

יש לבחון אם הכותב הציג  את רשימת המקורות ומאגרי המידע שהשתמש בהם.

יש להבחין בין הערות שוליים בגוף המאמר ובין רשימה ביבליוגרפית בתום המאמר.

כתיבת תוכן של מקורות בהערות שוליים וברשימה ביבליוגרפית צריכה להיעשות מתוך שמירה על אחידות. (ראה פוסט עריכה לשונית).

בעריכה יש להקפיד שיש למאמר החקר מבנה מסודר. בפתח המאמר מבוא המציג את שאלת החקר, אחר כך הצגת כלי המחקר (ריאיון, סקר, ניתוח וכיו"ב), ולאחר תיאור תהליך החקר להציג את תוצאות המחקר ולמסור סיכום. העורך תפקידו להקפיד שהמאמר כתוב כמאמר חקר ועונה על הציפיות ממאמר חקר.

.

פוסט אורח מאת הרצל ובלפור חקק

השאר תגובה

צרו איתנו קשר

פוסטים נוספים